استرس چه تاثیری بر مغز شما می گذارد

ایا خواب راحتی ندارید زود رنج شدید چیزهای کوچک را فراموش می کنید احساس می کنید توی مشکلاتتون غرق شدید ناراحت نباشید همه ما یک موقعی این طوری می شویم شما احتمال تحت فشار خیلی زیادی قرار گرفتید استرس همیشه بد نیست می تونه برای جمع کردن انرژی یا تمرکز مفید باشه مثل وقتی که یک ورزش رقابتی انجام می دید یا برای مردم سخنرانی بکنید اما وقتی که ادامه دار باشه شب و روز ما به هم می ریزه در حقیقت ذهنیت شما عوض بشه استرس مزمن مثل پیش از حد کار کردن یا جر و بحث توی خونه می تونه روی اندازه ساختار و روش عمل کرد مغز اثر بزاره و حتی به ژن های شما برسه استرس به چیزی به اسم ترشح محوری غده ی هیپوتالاموس شروع میشه فعل و انفعالات متوالی بین غدد درون ریز توی مغز و کلیه که واکنش های بدن شما را در برابر استرس کنترل می کنند