نبرد سید جواد هاشمی با ببر در باغ وحش

در این کلیپ نبرد سید جواد هاشمی با یک ببر در باغ وحش را تماشا میکنید...