انتقاد صادق زیبا کلام از رد صلاحیت محمد احمدی نژاد

خبرگزاری صادق زیباکلام/ برخی از کاربران یادداشت «پدیده‌ای به نام احمدی‌نژاد» نتیجه‌گیری کرده بودند که بنده در آن یادداشت می‌خواسته‌ام با طرح عملکرد آقای احمدی‌نژاد نتیجه‌گیری نمایم که شورای محترم نگهبان با توجه به آن کارنامه می‌بایستی ایشان را رد صلاحیت نمایند؛ حاشاوکلا که بنده چنین قصد و غرضی داشتم. هدف من از آن یادداشت نه به‌هیچ‌روی نقد عملکرد آقای احمدی‌نژاد در دوره ۸ساله ریاست‌جمهوری‌شان می‌بود و نه قصدم آن بود که خواسته باشم بگویم که پس با توجه به آن کارنامه، شورای محترم نگهبان می‌بایستی ایشان را رد صلاحیت نمایند. نقد عملکرد ۸ساله آقای احمدی‌نژاد و ریختن بار همه مسئولیت‌های آنچه برکشوردرآن ۸سال رفت صرفاً بر دوش احمدی‌نژاد ودر نظرنگرفتن نقش حمایت قاطع و همه‌جانبه‌ای که اصولگرایان از وی می‌نمودند، ناقص و صرفاً سیاسی‌کاری خواهد بود؛ اما این نتیجه‌گیری که بنده با توجه به آن عملکرد می‌خواسته‌ام نتیجه‌گیری کنم که ایشان می‌بایستی رد صلاحیت شوند، از اساس نادرست است. دمکراسی و نظام مبتنی بر مردم‌سالاری را هر طور که تعریف کنیم، یکی از نخستین اصول بنیادین آن برخورداری از حق شرکت در انتخابات توسط شهروندان است. اگر به هر دلیلی شهروندان یک کشور از حق شرکت در انتخابات آن محروم…