حکاکی روی سیب ....

سلام : در فیلم ملاحظه می کنید که به وسیله اعمال ولتاژ بالا ، سیب می سوزد . سیب به دلیل داشتن املاح محلول ، رسانای الکتریسیته است