خنده دار ترین و باحال ترین اجرا و کمدی حسن ریوندی - برج میلاد

اجرای بسیار جدید و ویژه ی حسن ریوندی در سال 95 برج میلاد ، این ویدئو جدیدترین اجرای حسن ریوندی می باشد . www.hasanreyvandi.com