خوانندگی در ایران و دردسرهای خواننده های قدیمی

اینم از خواننده های ایرانی - اجرای خنده دار و شوخی های بامزه ی حسن ریوندی www.hasanreyvandi.com