فرود خطرناک بوئینگ 747 ماهان ایر در بندرعباس

با وجود اینکه برج مراقبت شرایط جوی را به خلبان گزارش کرده بود؛ اما در نهایت خلبان تصمیم می‌گیرد خطر کند و در شرایطی که دید افقی فقط 200 متر بالاتر از سطح مجاز بوده هواپیما را در فرودگاه به زمین بنشاند.