سوتی ها و کل کل های خنده دار در برج میلاد

جوک ها و برنامه ی شاد و خنده دار حسن ریوندی در تهران - از تقلید صدای داریوش تا امیر تتلو www.hasanreyvandi.com