دیار خوزستان

خوزستان یعنی سرزمین مردمان خوزی یا هوزی. در سنگ نوشته های فارسی باستان که مربوط به ۲۵۰۰ سال پیش هستند برای نامیدن سرزمین عیلام (یعنی منطقهٔ جنوب غربی ایران امروز و دربردارندهٔ خورستان امروز) واژه های -ʰŪja و -ʰŪvja به کار رفته است. این واژه ها ۲۴ بار در سنگ نوشته های داریوش یکم و یک بار در سنگ نوشته ای از خشایارشا ثبت شده اند.