علل افزایش طلاق در خانواده ها

طلاق آسیبی جدی به فرد و جامعه است و مانند هر پدیده‌ ی دیگر اجتماعى داراى ریشه هاى مختلفى است كه بدون بررسى دقیق ریشه هایش مقابله و جلوگیرى از آن بسیار مشكل است. لذا قبل از هر چیز باید به سراغ عوامل بروز طلاق برویم و ریشه هاى آن را در جامعه شناسایی و سپس بخشكانیم ، متاسفانه آمار طلاق در کشور رشد چشمگیری داشته که این وضعیت خطرناک و نگران کننده است. جهت شناسایی عوامل و ریشه‌های این معضل گفتگویی با دکتر کامران صداقت جامعه شناس ، انجام داده‌ایم تا به بررسی علل افزایش طلاق در بین خانواده ها بپردازیم.