باحال خرس شیطون

واایییی… فکر کنید واسه شما این اتفاق بیافتد ! در حال راه رفتن باشید یهویی… حالا فکر کنید با دوست تان یا خانواده باشید !!! این کلیپ خنده دار رو از دست ندهید.