ترساندن پسر سیاه پوست

شاید باورتون نشه ولی این بنده خدا به اندازه ۳-۴ متر به عقب از ترس پرت میشه !!! جالب اینه اولش نمی ترسه ولی بعد از دیدن… . این کلیپ ترساندن پسر جوان رو ازدست ندهید.