خودکشی ناموفق مرد جوان

در این کلیپ، مرد جوانی از محل استراحتگاه به قصد خودکشی جلوی ریل قطار بلند میشه و کمی منتظر میمونه تا قطاری از این خط عبور کنه. تا قطاری مشاهده میکنه سریع خودش را جلوی قطار میاندازه ولی از شانس بدش (!) قطار سرعت کمی داشته و سریع متوقف می شود و… .