تاریخچه جراحی زیبایی

قدیمی‌ترین عمل جراحی كه در دوران باستان انجام می‌شد، سوراخ كردن مغز جهت خروج ارواح خبیث بود كه 10 هزار سال قبل از میلاد انجام می‌شد. جراحی كاتاراكت یا آب مروارید 1950 سال قبل از میلاد انجام می‌شده است. اولین گزارش مربوط به جراحی ترمیمی مربوط به 600 سال قبل از میلاد از هند است. در این هنگام یك درمانگر مشهور به نام سوشروتا اعمال جراحی بازسازی بینی و لبول گوش را در كتاب سوشروتا سامهیتا شرح داده است. در آن هنگام در هند، بینی عضوی احترام برانگیز بود و برای تنبیه مجرمان و تحقیر اهالی كشورهایی كه آنها را در جنگ اسیر می‌كردند، بینی آنها را قطع می‌كردند. جالب است بدانید كه در آن هنگام عمل جراحی توسط یك گروه از كوزه‌گران به نام كوما انجام می‌شد. دانش این اعمال جراحی از طریق یونانیان و اعراب به اروپا رسید. اولین بار سلسوس (سال 25 قبل از میلاد تا 50 پس از میلاد) فلپ‌های پوستی را به كار برد. تهاجم اعراب به سیسیل سبب انتقال دانش هند به درمانگران محلی یعنی خانواده برانكا شد. در نیمه اول قرن پانزدهم جراحی پلاستیك در سیسیل توسط خانواده برانكا انجام می‌شد. آنتونیو برانكا اولین كسی بود كه فلپ بازو را برای بازسازی لب و گوش‌های از بین رفته به كار برد. در قرن شانزدهم به دلیل درگیری‌های فراوان و بی‌پروایی انسان‌ها در خون‌ریزی…