آتش گرفتن اسپری خوشبو کننده

وقتی یکی از سرنشینان خودرو برای روشن کردن سیگار خود از فندک استفاده می کند، بلافاصله ذرات اسپری خوشبوکننده مشتعل می شود.