وقتی دیگه داروهای روماتیسم روی درد لگن تاثیری ندارن

حدود ده ساله که روماتیسم مفصلی دارم. مشکل اصلی من این بود که میلنگیدم. دو قدم که میخواستم راه برم زیر پام خالی میشد. دردم میگرفت. دیگه نمیتونستم کارای عادی خودمو انجام بدم. کاملا یه طرف بدنم کج شده بود. میخواستم سوار ماشین بشم باید پامو با دست بلند میکردم میزاشتم توی ماشین. به من میگفتن دردو تحمل کن ولی عمل نکن
تجربیات بیماران دکتر مهرداد منصوری از نتایج تعویض مفصل لگن - مفصل مصنوعی ران