بزرگ ترین باند مواد مخدر در تهران لو رفت

3 قاچاقچی بزرگ که قصد منتقل نمودن 2 تن و 700 کیلوگرم مواد مخدر تریاک را به تهران داشتند دستگیر شدند.