شیر و ماست باعث پوکی استخوان می شود!

اظهارات جالب کارشناس صدا و سیما: شیر و ماست باعث پوکی استخوان می شود. به جای آن کله پاچه بخورید!!