استارتاپونه هفدهم

https://Linestore.ir
مهندس مجید درویش زاده:
استارتاپونه دورهمی های دوستانه ای هست که توسط تیم لاین استور برگزار میگردد. این دورهمی های علمی میتواند سکوی پرتابی برای افراد استارتاپی باشد.