حرکت پرس سینه اسمیت دست جمع

عضلات هدف :
پشت بازو

نام های دیگر حرکت :
پرس دست جمع با دستگاه اسمیت
پرس سینه روی میز تخت با دستگاه اسمیت دست جمع

نام انگلیسی حرکت :
close grip bench press smith machine

نحوه انجام حرکت پرس سینه اسمیت دست جمع

1. نیکمت را در وسط دستگاه اسمیت تنظیم کنید و روی آن دراز بکشید.
2. میله هالتر را بصورتی بگیرید که دستها اندازه عرض شانه باز شود و بازوها مماس به بدن حرکت کند، سپس حرکت را انجام بدید.
3. دقت داشته باشید که در تمام طول حرکت، باسن از روی نیمکت جدا نشود.
4. هنگام پایین آوردن هالتر نفس بگیرید و هنگام بالا بردن هالتر نفس را خارج کنید .
https://fityar.org/Post/Exercises/close-grip-bench-press-smith-machine

برنامه ورزشی انعطاف‌پذیر ; باشگاه یا منزل، فرقی نمی‌کنه. تو هر جایی که دوست داری تمرین کن. ما برنامه تمرینی رو با توجه به شرایط فردیت طراحی می‌کنیم.
https://fityar.org/FrontCMS/Post/Exercises