دریاچه لزور مکانی دیدنی در اطراف تهران

در حوالی روستای لزور در فیروزکوه، دریاچه مثلثی شکل لزور قرار گرفته که به معجز چشمه و سیاهرود هم شناخته می‌شود.