#داستان_روز

کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح".

"ممکن است با شکست‌های بسیاری مواجه شویم ولی خودمان نباید شکست بخوریم".

???????? با صدای : فرزانه فائزی