طراحی و ساخت و فروش خط تولید اتوماسیون سنگ نما و کفپوش

مهندس یاشا باقری
09113269239
مهندس ملیکا گرجی
09027553577
www.nanosil.co
www.cement-plast.com
ساخت و فروش انواع تجهیزات ،دستگاهها و خط تولید سنگ مصنوعی
به همراه آموزش تولید محصولات
مشاوره فنی رایگان