کیت قابل حمل مجهز به سلول خورشیدی

کیت قابل حمل مجهز به سلول خورشیدی برای شارژ گوشی های هوشمند، یخچال های کوچک، چراغ قوه و غیره.