کرگدنی با شاخ برعکس!

شاخ یک کرگدن ماده در پارک حیات وحش نوکومندو آقریقای جنوبی به صورت برعکس درآمده است. کارشناسان معتقدند شاخ این کرگدن بر اثر جهش ژنتیکی، برعکس رشد کرده است.