احتمال توقف اجرای طرح ترافیک تهران

استاندار تهران اعلام داشت: با توجه به افزایش کرونا در تهران و همچنین کاهش فاصله گذاری اجتماعی به ۳۰ درصد، در اجرای طرح ترافیک بازنگری می شود.