اردو جهادی خیریه کودکان فرشته اند به مناطق محروم سیستان و بلوچستان

آیا تا به حال خود را جای یک کودک محروم در مناطق محروم گذاشته ای؟
آیا حس یه کودک زلزله زده را درک کرده ای؟
از کودکانی که آرزوی آب دارند چه میدانی؟
برای کمک به کودکان مناطق محروم، کمک به زلزله زدگان کرمانشاه و گلستان چه کرده ای؟