زمان انتظار سه ماهه جهت صدور کارت سوخت

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با رد تاخیر شش ماهه صدور کارت سوخت خودرو گفت: اگر مالکی پس از سه ماه کارت سوخت به دستش نرسیده، با وارد کردن شماره پلاک خودرو مراتب را از درگاه اینترنتی epolice.ir پیگیری کند.