فروش بوقلمون برنز امریکایی 1روزه و1ماهه09121986651_09123968671

فروش بوقلمون برنز امریکایی 1روزه و1ماهه
باکیفیت بالا ودر وزنهای مناسب
آماده بارگیری به صورت حضوری وغیرحضوری
بارگیری ازتهران وتبریز
فروش از300قطعه به بالا
09121986651

09123968671

https://ariamp.com
https://ariamontakhab.com