آتش سوزی گسترده‌ای که جنگل‌های آمریکای جنوبی را درنوردید

تالاب و قسمت های وسیعی از جنگل ‌های پانتانال در برزیل طعمه حریق شدند.