توضیح شاهرخ استخری درباره انتشار عکس‌های همسرش

شاهرخ استخری که سال گذشته پس از سال‌ها تصویری از همسر و فرزندانش منتشر کرد، در برنامه مجید صالحی درباره این اقدام و علت اینکه پیش از این تصویری از همسرش به اشتراک نگذاشته بود، توضیح داد.