سه نکته در طراحی لوگو

کاربرد لوگو در کجاست؟

لوگو در هر چیزی که مربوط به بیزینس شما باشد استفاده میشود مانند: وبسایت، شبکه های اجتماعی، اوراق اداری، کارت ویزیت، هدایای تلیغاتی، تبلیغات محیطی، در طراحی داخلی شرکت و …
زمانی یک لوگو اصولی طراحی شود دارای رنگ و طعم مخصوص است و همین میتواند در تمام موارد بالا رعایت شود و پیشبردی برای اهداف سازمان و دیگر موارد باشد.


طراحی لوگو
کی نگار