امیرعباس فخر آور: سرنوشت بدی در انتظار روح الله زم خواهد بود

امیر عباس فخرآور از دوستان روح الله زم در فیلمی که از خود منتشر کرده، گفته سرنوشت بدی در انتظار روح الله زم خواهد بود و آنها از طریق نهادهای بین المللی وضعیت او را پیگیری می‌کنند.
بخوانید: https://www.rouydad24.ir/fa/news/191562/