جلسه 24 فیزیک نظام قدیم - حرکت شناسی 2 و سرعت متوسط و تندی متوسط - مدرس محمد پوررضا

برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "حرکت شناسی 2 و سرعت متوسط و تندی متوسط" در فیزیک نظام قدیم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.