شرایط آزمون استخدامی آموزش و پرورش

داوطلبان بعد از اعلام میزان شهریه پرداختی باید برای دریافت شماره سریال لازم برای ورود به سامانه ثبت نام استخدامی آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰ اقدام به پرداخت هزینه مذکور نمایند.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4/