اسیدپاشی، جرمی که با مجازاتش تناسب ندارد/ دارای تصاویر دلخراش

در این فیلم روایتی از زندگی چند قربانی را می‌بینید و همین طور مردی که روی نامزدش اسید پاشید.
https://www.rouydad24.ir/fa/news/190047/