گلد فلوک حقیقی 09106565375
gold folok
#دستگاه مخمل پاش

#دستگاه آبکاری

#فانتاکروم

#رنگ کروم

#افکت آینه

#پودرمخمل ترک وایرانی

#چسب پایه آب وضدآب

#پک مواد آبکاری

#فرمول فانتاکروم

#فرمول آبکاری حرارتی

#هیدروگرافیک

#برچسب آبی

#جوهر رنگ فانتاکروم

#گروه صنعتی گلدفلوکمدیریت : جناب آقای عرفان حقیقی09301313308

09106565375

02156769355اتوبان تهران ساوه . نسیم شهر . شهرک رسالت . خ ابوترابی . کوچه 16 آذر 5 پلاک 20
ادامه...

ویدئوهای کانال