کشت طبقه ای محصولات کشاورزی داخل ساختمان

در این نوع کشت به دلیل استفاده از فناوری هیدروپونیک حدود 95 درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود. همچنین در تمام فصول سال دسترسی آسانی به سبزیجات تازه فراهم می شود.