سیستم صوتی سونی V43D

09185218771__09184525205 #سیدی
محصول جدید :2020-پشتیبانی از پخش دیسک های:CD-DVD
مجهز به فرکانس های رادیویی:FM
تقویت کننده ی صدا:DSEE
مجهز به قابلیت :NFC
مجهز به پورت: USB و HDMI
صدای: :دالبی دیجیتال با حذف نویز صدا CLEARAUDIO +