فیلم شادی هواداران بایدن در نیویورک و واشنگتن

پس از اعلام پیروزی جو بایدن توسط رسانه‌های آمریکایی هواداران وی در نیویورک و واشنگتن به جشن و پایکوبی پرداختند.