تبلیغات کسب و کارها

مدیران با انتخاب تیم درست می تواند کسب و کار خود را زنده کند و عکس با انتخاب نادرست می تواند کسب و کار خود را شکست بدهد.
برای تماشا ویدیوها و یادگیری بیشتر به وب سایت یاراپلاس به آدرس: www.yaraplus.ir و شماره تلفن 09304026180 مراجعه فرمایید.