چگونه معافیت کفالت خواهر بگیریم؟

معافیت کفالت خواهر

یکی از معافیت هایی که مشمولان با سرپرستی خواهر می توانند دریافت نمایند، معافیت کفالت خواهر می باشد.

مشمولانی که خواهر دارند و سرپرستی او را بر عهده دارند می توانند از معافیت کفالت خواهر استفاده نموده و به خدمت سربازی اعزام نشوند.

مرکز مشاوره آویژه

https://avije.org/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF/

با مشاوران آویژه همراه باشید

https://avije.org/

#مشاوره_نظام_وظیفه #مشاوره_آویژه #معافیت_کفالت