ابوت و کاستلو در لژیون خارجی

کمدی - ابوت و کاستلو - گزیده ای از فیلم ابوت و کاستلو در لژیون خارجی - Abbott and Costello in the Foreign Legion 1950 - "جونزی" و "لو" در الجزیره به دنبال کشتی گیری هستند که تبلیغش رو میکردند. گروهبان "اَکسمن" آن دو را گول زده و ترغیب به پیوستن به لژیون خارجی می نماید زیرا متوجه شده که آن دو همکاری وی را با.. - Gap.im/nama66