دستگاه بسته بندی دستکش پزشکی

دستگاه بسته بندی دستکش پزشکی ماشین سازی مسائلی 03135723006
این دستگاه توانایی بسته بندی انواع تجهیزات پزشکی از قبیل ماسک جراحی ، ست سرم ، قطره چکان ، بی بی چک ، اپلیکاتور ، باندکشی و... را دارد. دستگاه های بسته بندی چهار طرف دوخت از جدیدترین دستگاه های این مجموعه می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت ما مراجعه کنید.
وب سایت: www.masaelipack.com