حرکت پشت بازو دمبل خوابیده تک دست

عضلات هدف :
پشت بازو

نام های دیگر حرکت :
پرس پشت بازو خوابیده با دمبل
پشت بازو پرسی خوابیده
پشت بازو اسکال کراشر با دمبل
پشت بازو جفت دمبل خوابیده روی نیمکت

نام انگلیسی حرکت :
one arm lying dumbbell tricep extension

نحوه انجام حرکت پشت بازو دمبل خوابیده تک دست

1. روی نیمکت دراز بکشید و با یک دست به صورت چکشی دمبل بردارید.
2. سپس بازو را از آرنج خم کنید و دمبل را به پایین بیاورید تا زاویه بازو با ساعد 90 درجه شود.
3. دقت کنید که در تمام طول حرکت بازو از بدن فاصله نگیرد.
4. هنگام پایین آوردن دمبل نفس بگیرید و هنگام بالا بردن دمبل نفس را خارج کنید.
https://fityar.org/Post/Exercises/one-arm-lying-dumbbell-tricep-extension

برنامه ورزشی انعطاف‌پذیر ; باشگاه یا منزل، فرقی نمی‌کنه. تو هر جایی که دوست داری تمرین کن. ما برنامه تمرینی رو با توجه به شرایط فردیت طراحی می‌کنیم.
https://fityar.org/FrontCMS/Post/Exercises