وزیر بهداشت: ویروس کرونا انگلیسی به ایران رسید

نمکی،وزیر بهداشت و درمان از اولین مبتلا به ویروس انگلیسی در کشور خبر دادو گفت: این بیمار از روز نخست خود را قرنطینه کرده بود و رد و نشانی از این ویروس در نزدیکان ایشان دیده نشده است.