نحوه آموزش به سگ ژرمن شپرد

با دادن آموزش های اولیه، سگ ژرمن شپرد شما یاد میگیره به حرفتون گوش بده و طبق دستورات عمل کنه. برای تربیت سگ ژرمن برای اطاعت از دستورات، باید از تولگی بهش آموزش های مقدماتی سگ ها و اطاعت از دستوراتی مثل : بشین، پاشو، بیا، بخواب ، ساکت و غیره رو بدین. برای اطلاعات بیشتر مقاله آموزش تربیت سگ نگهبان ژرمن شپرد در ۶ قدم رو در وبسایت پت پرس مطالعه کنین: https://petpors.com/german-sheperd-training/