جلسه 137 فیزیک دهم - پایستگی انرژی مکانیکی 8 و تست تجربی 93- مدرس محمد پوررضا

برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "پایستگی انرژی مکانیکی 8 و تست تجربی 93" در فیزیک دهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.