معاون وزير بهداشت: پاييز اوضاع از الان بدتر خواهد شد

صحبت های ایرج حریرچی درباره پاییز امسال و شرایط کرونا را در این قسمت مشاهده کنید.