آموزش جامع طراحی سقف تیرچه بلوک به همراه دتایل (ضخامت و ...) آن

طراحی سقف تیرچه بلوک، بررسی جزئیات سقف تیرچه بلوک (مثل ضخامت سقف و ...) و نکات اجرایی آن به همراه دانلود دتایل اتوکد
برای دریافت آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://sbz.one/art34